Uždaroji akcinė bendrovė „Ekofrisa“ įgyvendina projektą „Grikių produktų perdirbimo linijos skaitmenizavimas“. Projekto metu įmonėje ketinama diegti gamybos procesų skaitmeninimo technologijas. Remiantis atliktu technologiniu auditu, ketinama įdiegti automatizuotą grikių perdirbimo liniją, valdomą kompiuteriais.

Įgyvendintas projektas leis pagerinti produkcijos kokybę, padidinti gamybos apimtis, darbo našumą ir įmonės veiklos konkurencingumą.

 

Projektas iš dalies finansuojamas pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 145 tūkst. Eur.


Uždaroji akcinė bendrovė „Ekofrisa“ įgyvendina projektą „Naujų ir efektyvių AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas“. Projektu siekiama įgyvendinti du efektyviausius sprendimus: diegti atsinaujinančių energijos išteklių sistemą – 165 kW galingumo saulės fotoelementų jėgainę elektros energijai gaminti ir diegti grikių lukštų garo katilinės įrangą (2 po 0,75 MW) šilumos energijos gamybai. Saulės elektrine pagamintas elektros energijos kiekis sieks 157,0 MWh per metus, grikio lukštais kūrenami garo katiline – 3017,376 MWh.

 

Projektas iš dalies finansuojamas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 455 tūkst. Eur.

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekofrisa“ įgyvendina projektą „UAB Ekofrisa esamų gamybos technologinių linijų modernizavimas“.

 

Įgyvendinant projektą įmonė diegs investicijas į įrangos linijų modernizavimą ir gamybos efektyvumą gerinančius sprendimus. Už projekto lėšas numatoma modernizuoti grikių kruopų ir fasavo cechų technologines linijas, įsigijant modernius įrenginius. Įgyvendintas projektas leis pagerinti įmonės prdukcijos kokybę, padidinti gamybos apimtis ir darbo našumą, pagerinti pardavimų ir eksporto apimtis, įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose ir taip prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo. Projektui prašomas finansavimas yra būtina sąlyga projektą įgyvendinti numatytos apimties ir per planuojamą laiką.

 

Projektas iš dalies finansuojamas pagal priemonę „Regio potencialas LT“. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 140988,31 eur.


Screenshot_6.png