Uždaroji akcinė bendrovė „Ekofrisa“ įgyvendina projektą „UAB Ekofrisa esamų gamybos technologinių linijų modernizavimas“.

 

Įgyvendinant projektą įmonė diegs investicijas į įrangos linijų modernizavimą ir gamybos efektyvumą gerinančius sprendimus. Už projekto lėšas numatoma modernizuoti grikių kruopų ir fasavo cechų technologines linijas, įsigijant modernius įrenginius. Įgyvendintas projektas leis pagerinti įmonės prdukcijos kokybę, padidinti gamybos apimtis ir darbo našumą, pagerinti pardavimų ir eksporto apimtis, įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose ir taip prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo. Projektui prašomas finansavimas yra būtina sąlyga projektą įgyvendinti numatytos apimties ir per planuojamą laiką.

 

Projektas iš dalies finansuojamas pagal priemonę „Regio potencialas LT“. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 140988,31 eur.


Screenshot_6.png